Organizácia Plus

Čítaj ďalej →
0

Skauti Vranov n.o.

Čítaj ďalej →
0

SVET POMOCI, n. o.

Čítaj ďalej →
0

ZIVA ĽUĎOM

Čítaj ďalej →
0

„Tomáško – najväčší bojovník na svete“

Čítaj ďalej →
0

Občianske združenie Sírius nádeje

Čítaj ďalej →
0

CyberEdu o.z.

Cieľom činnosti združenia je združiť členov za účelom posilnenia všeobecného povedomia o téme kybernetickej bezpečnosti, o potrebe a zmysle kybernetickej bezpečnosti pre jednotlivcov a rôzne odvetvia hospodárstva od administratívy až po priemysel.

Združenie bude vyvíjať nasledovné činnosti:

  • Usporadúvať vzdelávacie aktivity na podporu a získavanie znalostí a praktických zručností pre všetky cieľové skupiny používateľov informačných a komunikačných technológií (ICT), ako aj priemyselných technológií (OT).
  • Oboznamovať účastníkov vzdelávacích aktivít a členov združenia s modelovými scenármi riadenia kybernetickej bezpečnosti a ich praktickými riešeniami.
  • Pomôcť získavať ...
Čítaj ďalej →
0

SportInstitute

Organizujeme a zabezpečujeme bezplatné plávanie na základných školách pre žiakov I. stupňa základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy. Snažíme sa uplatňovať myšlienku „Každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu by malo vedieť plávať„, a do dnešného dňa absolvovalo výcviky viac ako 4.000 žiakov základných škôl v Bratislave, ktorí odplávali viac ako 10.000.000 metrov v bazénoch.

Čítaj ďalej →

0

Priatelia ZOO

Priatelia ZOO je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana prírody, životného prostredia a ohrozených živočíšnych druhov v súlade s misiou ZOO Bratislava. Aktuálny technický stav ZOO, ale aj morálne zastaralé prostredie, v ktorom zvieratá žijú, vyžadujú novú koncepciu a nevyhnutné postupné prebudovanie veľkej časti chovných zariadení. Tie sú často nevyhovujúce alebo dokonca sú v havarijnom stave. Jedným z našich hlavných ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia AXIS

Poslaním Nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín. Pomáhať ľuďom pre nás znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení.

Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 1 z 1 679 12345...»