Cesta von

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Pracujeme s deťmi v ranom veku od 0-6 rokov prostredníctvom pravidelných lekcií pod vedením vyškolených omám. Rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. V troch rokoch máme vytvorenú základnú architektúru mozgu, 80% neurónových spojení.

Program Omama je založený na tom, že chudobní si sami pomáhajú. Omamy pochádzajú priamo z vylúčených komunít, poznajú situáciu i ľudí, vhodný jazyk a vedia ...

Čítaj ďalej →
0

Brána do Narnie

OZ Brána do Narnie je rodičovské dobrovoľnícke združenie a tvoria ho rodičia detí CZŠ Narnia. Cieľom združenia je, aby naše deti boli šťastné v obľúbenej škole, aby s radosťou a chuťou nasali čo najviac zmysluplných vedomostí a zažili kopec pohybu, hier a zážitkov s dobrými kamarátmi, spolužiakmi, s láskavými učiteľmi a skvelými rest timistami a príjemnými ľuďmi v CZŠ Narnia.

Web stránka: https://www.narnia.sk/sk/zivot-v-skole/akcie-v-skole/109-oz-brana-do-narnie

Facebook: Čítaj ďalej →

0

Deťom s rakovinou n.o.

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju rodičia detí, ktoré sa liečili na detskej onkológii. Je právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a medzinárodnej iniciatívy Unite2Cure. Činnosť neziskovej organizácie riadi Správna rada zložená z piatich členov, výkonným orgánom je riaditeľka neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená z ...

Čítaj ďalej →
0

ŠK Atletiko Zálesie

Sme športový futbalový klub, ktorý sa venuje výhradne prípravkám (dievčatá a chlapci od 6 do 12 rokov).

Keďže sme občianske združenie, získavanie financií na zlepšenie celkového zázemia pre našich malých futbalistov je veľmi náročné.

Určite nám pomôžu aj Vaše 2%.

Web stránka: www.atletikozalesie.sk
Facebook: Sk atletiko zalesie

Čítaj ďalej →
0

Dlhovekosť

Spracovanie vlny tradičným spôsobom- česaním, mykaním, pradením na kolovrátku a tkaním na krosnách, chov oviec, lám  pre ich vlnu, šitie krojov, včelárstvo a zážitková farma pre verejnosť,  organizovanie letných táborov a exkurzií.

 

Facebook: Ali farma

Čítaj ďalej →
0

Poctivô z Liptova

Logo2_farebneChováme včielky, budujeme malé zážitkové gazdovstvo, venujeme sa remeslám a pripravujeme i vzdelávacie stretnutia pre deti, ich rodiny, školy, ale aj pre včelárov, drobných chovateľov, pestovateľov, či remeselníkov.

Podporujeme vzťah ľudí k zdravým lokálnym potravinám, k poctivým remeselným výrobkom, ako aj rozvoj ekoturizmu. To, aby sme prostredníctvom praktických ...

Čítaj ďalej →
0

Komunitný montessori klub Slnečnica

Slnecnica_logoZákladnými cieľmi združenia  sú:
a) Podpora a realizácia výchovno – vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti, mládež a dospelých s dôrazom na uplatňovanie pedagogického prístupu inšpirovaného Mariou Montessori.
b) Podpora a realizácia výchovno – vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti, mládež a dospelých s dôrazom na slobodný emocionálny, duchovný, kognitívny a telesný  rozvoj, ...

Čítaj ďalej →
0

FC Petržalka akadémia

FCPETRZALKA logoFC Petržalka je druhý najstarší slovenský klub s viac ako storočnou tradíciou. Zastrešuje jednu z najväčších a najkvalitnejších futbalových akadémií na Slovensku s viac ako 400 deťmi. Akadémia pôsobí v najvyšších súťažiach a vychováva tie najtalentovanejšie deti v regióne.

Poukázaním 2% z daní podporíte kvalitnú výchovu detí nie len po športovej ...

Čítaj ďalej →
0

GINN, odborový zväz

ginn-martin-dano-logo-v4Portál investigatívnej žurnalistiky GINN.PRESS ako aj odborový zväz GINN založil Martin Daňo.
Cieľom je budovanie lepšej občianskej spoločnosti, boj proti korupcii, rodinkárstvu, klientelizmu a za ochranu verejného záujmu ako aj práv pracujúcich ľudí.
Prostriedky používame na rozvoj nezávislej novinárskej siete, slobody slova a vyjadrovania, zber a zverejňovanie informácií a ...

Čítaj ďalej →
0

Tabačka Kulturfabrik n.o.

tbck_logo#opatspolu #pokorone #offline #súčasné umenie #kultúra

Tabačka Kulturfabrik už od roku 2009 pravidelne pripravuje program zameraný na súčasné umenie a dáva priestor pre jeho vznik a prezentáciu. Zažili sme za tú dobu všeličo avšak časy, ktoré žijeme sú bezprecedentné. Chýbate nám a my robíme všetko pre to aby sme, až sa to bude dať, boli v ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 1 z 26 12345...»