CyberEdu o.z.

Cieľom činnosti združenia je združiť členov za účelom posilnenia všeobecného povedomia o téme kybernetickej bezpečnosti, o potrebe a zmysle kybernetickej bezpečnosti pre jednotlivcov a rôzne odvetvia hospodárstva od administratívy až po priemysel.

Združenie bude vyvíjať nasledovné činnosti:

  • Usporadúvať vzdelávacie aktivity na podporu a získavanie znalostí a praktických zručností pre všetky cieľové skupiny používateľov informačných a komunikačných technológií (ICT), ako aj priemyselných technológií (OT).
  • Oboznamovať účastníkov vzdelávacích aktivít a členov združenia s modelovými scenármi riadenia kybernetickej bezpečnosti a ich praktickými riešeniami.
  • Pomôcť získavať ...
Čítaj ďalej →
0

SportInstitute

Organizujeme a zabezpečujeme bezplatné plávanie na základných školách pre žiakov I. stupňa základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy. Snažíme sa uplatňovať myšlienku „Každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu by malo vedieť plávať„, a do dnešného dňa absolvovalo výcviky viac ako 4.000 žiakov základných škôl v Bratislave, ktorí odplávali viac ako 10.000.000 metrov v bazénoch.

Čítaj ďalej →

0

Priatelia ZOO

Priatelia ZOO je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana prírody, životného prostredia a ohrozených živočíšnych druhov v súlade s misiou ZOO Bratislava. Aktuálny technický stav ZOO, ale aj morálne zastaralé prostredie, v ktorom zvieratá žijú, vyžadujú novú koncepciu a nevyhnutné postupné prebudovanie veľkej časti chovných zariadení. Tie sú často nevyhovujúce alebo dokonca sú v havarijnom stave. Jedným z našich hlavných ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia AXIS

Poslaním Nadácie AXIS je poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým deťom, ale aj dospelým a členom ich rodín. Pomáhať ľuďom pre nás znamená povedať im, že je tu niekto, komu na nich záleží, kto rešpektuje ich potreby bez akýchkoľvek obmedzení.

Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia ...

Čítaj ďalej →
0

Iniciatíva Poď na dvor

Iniciatíva Poď na dvor (IPND) je komunitná iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2016 a funguje v mestskej časti Košice-Sever v Košiciach. Na začiatku stála malá skupina priateľov, susedov a susediek, ktorí sa začali starať o zanedbaný vnútroblok v Kisdyho dvore s cieľom oživiť susedskú komunitu a verejný priestor. IPND organizuje rozmanité aktivity zamerané na zvyšovanie občianskej angažovanosti, premenu verejného priestoru ...

Čítaj ďalej →
0

Cesta von

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Pracujeme s deťmi v ranom veku od 0-6 rokov prostredníctvom pravidelných lekcií pod vedením vyškolených omám. Rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. V troch rokoch máme vytvorenú základnú architektúru mozgu, 80% neurónových spojení.

Program Omama je založený na tom, že chudobní si sami pomáhajú. Omamy pochádzajú priamo z vylúčených komunít, poznajú situáciu i ľudí, vhodný jazyk a vedia ...

Čítaj ďalej →
0

Brána do Narnie

OZ Brána do Narnie je rodičovské dobrovoľnícke združenie a tvoria ho rodičia detí CZŠ Narnia. Cieľom združenia je, aby naše deti boli šťastné v obľúbenej škole, aby s radosťou a chuťou nasali čo najviac zmysluplných vedomostí a zažili kopec pohybu, hier a zážitkov s dobrými kamarátmi, spolužiakmi, s láskavými učiteľmi a skvelými rest timistami a príjemnými ľuďmi v CZŠ Narnia.

Web stránka: https://www.narnia.sk/sk/zivot-v-skole/akcie-v-skole/109-oz-brana-do-narnie

Facebook: Čítaj ďalej →

0

Deťom s rakovinou n.o.

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju rodičia detí, ktoré sa liečili na detskej onkológii. Je právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a medzinárodnej iniciatívy Unite2Cure. Činnosť neziskovej organizácie riadi Správna rada zložená z piatich členov, výkonným orgánom je riaditeľka neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená z ...

Čítaj ďalej →
0

ŠK Atletiko Zálesie

Sme športový futbalový klub, ktorý sa venuje výhradne prípravkám (dievčatá a chlapci od 6 do 12 rokov).

Keďže sme občianske združenie, získavanie financií na zlepšenie celkového zázemia pre našich malých futbalistov je veľmi náročné.

Určite nám pomôžu aj Vaše 2%.

Web stránka: www.atletikozalesie.sk
Facebook: Sk atletiko zalesie

Čítaj ďalej →
0

Dlhovekosť

Spracovanie vlny tradičným spôsobom- česaním, mykaním, pradením na kolovrátku a tkaním na krosnách, chov oviec, lám  pre ich vlnu, šitie krojov, včelárstvo a zážitková farma pre verejnosť,  organizovanie letných táborov a exkurzií.

 

Facebook: Ali farma

Čítaj ďalej →
0
Strana 1 z 26 12345...»