KONRÁDKO

KONRADKO LOGONaše združenie sa vytvorilo úmyslom pomôcť mentálne postihnutým osobám, ľuďom s poruchou autistického spektra, /PAS/ ich rodičom a príbuzným – /hlavne v Galantskom okrese./

Poslanie, činnosť a ciele: Poslaním združenia je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra všetkých vekových kategórií, ...

Čítaj ďalej →
0

MATIAS, n. o.

matiasNezisková organizácia MATIAS vznikla v roku 2012 s cieľom pomáhať rodičom detí s poruchou autistického spektra v každodennom živote. Naše deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú našu lásku a sústavnú opateru. Podporujeme Rodinné centrum pre deti s autizmom v Martine – Záturčí, organizujeme voľnočasové aktivity, workshopy pre rodičov, tvorivé dielne pre deti, liečebné pobyty pre rodiny s deťmi s autizmom. Každé spoločenstvo sa cenní podľa ...

Čítaj ďalej →
0

SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne ...

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

sposa_zrSPOSA-ŽR vznikla v roku 2000 ako združenie rodičov autistických detí a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti za účelom chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom.

Ciele a úlohy organizácie sú:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu či finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich jedincom s autizmom výchovu, vzdelávanie ...

Čítaj ďalej →
0

Autistické centrum Andreas n.o.

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom Autistického centra Andreas® je ...

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA

SPOSASpoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) je občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autistickým syndrómom.
Prevádzkuje rehabilitačné stredisko, v ktorom poskytuje sociálnu rehabilitáciu ľuďom s autizmom, s cieľom nadobudnutia ich  samostatnosti a začlenenia do bežného života.

Viete, že autizmus je globálnou svetovou zdravotnou krízou? Jedno dieťa zo 110 narodených je autistické?

Misiou Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom je otvárať dvere do sveta  autizmu a objavovať dôvody na radosť ...

Čítaj ďalej →
0