SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

- poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
- spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne služby
- materiálne a finančne participovať na výchovno-vzdelávacom procese autistických jedincov a hľadať pre nich možnosti zmysluplnej ...

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

sposa_zrSPOSA-ŽR vznikla v roku 2000 ako združenie rodičov autistických detí a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti za účelom chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom.

Ciele a úlohy organizácie sú:

- poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu či finančnú pomoc
- spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich jedincom s autizmom výchovu, vzdelávanie a sociálne služby
- materiálne a finančne participovať na výchovno-vzdelávacom procese autistických jedincov
- finančne ...

Čítaj ďalej →
0

Autistické centrum Andreas n.o.

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom Autistického centra Andreas® je zvýšiť zručnosti ľudí s PAS tak, aby sa dokázali integrovať do ...

Čítaj ďalej →
0

MATIAS, n. o.

matiasMATIAS,n.o. je nezisková organizácia, založená v roku 2012. Našou úlohou je pomáhať rodinám s deťmi s autizmom, zlepšovať a skvalitňovať život detí s poruchou autistického spektra, ktoré sú na okraji záujmu nášho štátu a nemajú v štruktúre školstva a zdravotníctva zabezpečenú adekvátnu starostlivosť a opateru.

Zaobstarávame učebné a zdravotnícke pomôcky pre naše deti, organizujeme liečebné a rehabilitačné pobyty pre matky s deťmi, organizujeme školenia a workshopy s najlepšími odborníkmi v tejto ...

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA

SPOSASpoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) je občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autistickým syndrómom.
Prevádzkuje rehabilitačné stredisko, v ktorom poskytuje sociálnu rehabilitáciu ľuďom s autizmom, s cieľom nadobudnutia ich  samostatnosti a začlenenia do bežného života.

Viete, že autizmus je globálnou svetovou zdravotnou krízou? Jedno dieťa zo 110 narodených je autistické?

Misiou Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom je otvárať dvere do sveta  autizmu a objavovať dôvody na radosť zo ...

Čítaj ďalej →
0