DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Depaul Depaul Slovensko pomáha ľuďom bez domova naplniť tie najzákladnejšie životné potreby, ktoré im dávajú šancu prežiť tvrdé podmienky na ulici.

Prevádzkujeme zariadenia, v ktorých poskytujeme nocľah, stravu, ošetrenie, hygienu, šatstvo a sociálne poradenstvo pre ľudí v núdzi. Naše zariadenia sú nízkoprahové a teda sú dostupné aj pre klientov pod vplyvom alkoholu, omamných látok, s nedostatočnou ...

Čítaj ďalej →
0

Charita sv. Alžbety n.o.

Charita_sv_AlzbetyCharita sv. Alžbety n. o. je nezisková organizácia, poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť ľuďom bez prístrešia, sociálne odkázaným ľuďom, rodinám v hmotnej núdzi, starým a chorým občanom, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Web stránka organizácie: www.charitazvolen.sk 

Čítaj ďalej →
0