Jazdecký klub Masarykov Dvor

Jazdecký klub  Masarykov dvor prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonáva činnosti súvisiace:

  1. s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
  2. s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa
  3. s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
  4. so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovaním vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavaním vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
  5. s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
  6. s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
  7. s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v  jazdeckom športe
  8. s poradenstvom, reklamou
  9. s ozdravným jazdením a rehabilitačným ...
Čítaj ďalej →
0