OTP READY Nadácia

logo_otp_nadacia_V2cmykOTP READY Nadácia sa od apríla 2015 venuje otázkam finančného vzdelávania mladých ľudí.

Veríme totiž, že finančná gramotnosť im pomôže viesť úspešný a finančne zodpovedný život.  Žiakom sa snažíme zrozumiteľným spôsobom vysvetliť najdôležitejšie poznatky z oblastí financií, ekonomiky a manažmentu. Cez ich vlastnú skúsenosť  ich učíme správnemu spôsobu narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť a správne sa rozhodovať v oblasti financií. Lektori cestujú po celom Slovensku a navštevujú základné a stredné školy, ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia ADELI

nadaciaLOGO_FINALNadácia ADELI vznikla v roku 2014 v spolupráci s medzinárodným rehabilitačným centrom ADELI Medical Center. Jej vzniku predchádzala úspešná 6-ročná činnosť občianskeho združenia Asociácia pomoci postihnutým ADELI – APPA.
Hlavným poslaním Nadácie ADELI je pomoc pacientom na Slovensku pri získavaní finančných prostriedkov na liečbu v ADELI Medical Centre. Pomáhame ľuďom s telesným postihnutím, deťom i dospelým s neurologickými poruchami podporného a pohybového aparátu, ktoré sú spôsobené rôznymi príčinami, ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia J.F.Jeneweina

Nadacia JFJ logoÚčelom nadácie je predovšetkým podpora vzdelávania, kreativity a rozvoj talentov so zreteľom na lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu.
Podporujeme jazykové vzdelávanie, osobný rozvoj a rast, vyhľadávame talenty a sprostredkúvame im možnosť ich aktívneho rozvoja.

Napríklad jazyková príprava študentov stredných odborných a priemyselných škôl spojená s nácvikom sebaprezentácie a napojením na potenciálnych zamestnávateľov, warm-up centrá pre podporu zručností s cieľom uspieť na pracovnom pohovore, jazykové vzdelávanie ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia DEDO

NadaciaDedoV Nadácii DEDO sa už 23 rokov venujeme rodinám s deťmi a mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti, ktorí sa ocitnú v bytovej núdzi. Rozumieme ich zraneniam a traumám a pomáhame im znovu nájsť bezpečné zázemie, pretože sme presvedčení, že Rodina patrí domov.

Na Slovensku sme vybudovali štyri centrá pre rodiny Dorka a Domovské vzdelávacie centrum, ktoré denne slúžia takmer 300 klientom a poskytujú im ubytovanie a ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia Bátor Tábor Slovakia

BatorTabor1Nadácia založená za účelom získavania finančných prostriedkov potrebných na účasť slovenských detí s onkologickým ochorením v bezplatných medzinárodných táboroch v centre zážitkovej terapie pre strednú a východnú Európu.

Nadácia Bátor Tábor Slovakia realizuje aj nemocničný program GO! Liečivé zážitky v nemocnici v Bratislave, kde sa snaží priniesť táborové aktivity v malom, medzi onkologicky choré deti, ktoré sa tábora nemôžu zúčastniť.

Webstránka organizácie: www.batortabor.sk
Facebook: Bator Tabor ...

Čítaj ďalej →
0

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Logo KNNadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Cieľom nadácie je kontinuálne zabezpečovať a poskytovať finančné prostriedky na nákup najmodernejších prístrojov pre diagnostiku a liečbu detských onkologických ochorení, tak aby prístrojová a laboratórna technika zodpovedala technologickým požiadavkám najmodernejších liečebných trendov v lekárskom obore – onkológia a transplantólogia.

Web stránka:

Čítaj ďalej →
0

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR

narodohospodarNadácia NÁRODOHOSPODÁR bola založená v roku 1991 pri Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania študentov, pedagogickej činnosti a výskumu učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty, vytváranie podmienok na štúdium ekonómie čo najširšiemu okruhu záujemcov podľa potrieb spoločenskej praxe a zlepšovanie podmienok štúdia študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Uvedený cieľ napĺňa nadácia najmä nasledovnými aktivitami:

  • Podporou ekonomického vzdelávania a ...
Čítaj ďalej →
0