neinvestičný fond „Nádej chodiť“

Nadej_choditÚčelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Tomáša Záhna, ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutých, najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok, na podporu liečebných postupov ...

Čítaj ďalej →
0