Spišská katolícka charita

logo-farebne-transparentneSpišská katolícka charita (SpKCh) bola dňa 27.12.1995 evidovaná ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Obnovila svoju činnosť na základe Kódexu kanonického práva a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č. 308/91 Zb. §4 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) ...

Čítaj ďalej →
0