TRDIELKO – pomoc ťažko chorým deťom

trdielkoPomáhame materiálne a finančne rodinám, kde je dieťatko onkologický pacient, alebo inak ťažko choré. Pravidelne navštevujeme aj oddelenie Detskej onkológie v Košiciach i v Bratislave. Organizujeme stretnutia onkorodín mimo nemocničného prostredia.

Web stránka organizácie : www.trdielko.sk
Facebook: Trdielko pomoc ťažko chorým deťom

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť detskej onkológie Košice

velke-SDOKMy musíme veriť, vy môžete pomôcť

Spoločnosť detskej onkológie Košice je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 1998. V združení sú zdravotnícky pracovníci z Oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených detí, bývalí pacienti a všetci, ktorým záleží na lepšom živote detských onkologických pacientov.

Úlohou združenia je všestranná pomoc pacientom a ich rodičom, ktorí sa liečia na oddelení a ambulancii detskej onkológie.

Hlavným cieľom je zvyšovanie štandardných podmienok pre liečených pacientov po ...

Čítaj ďalej →
0

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Logo KNNadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Cieľom nadácie je kontinuálne zabezpečovať a poskytovať finančné prostriedky na nákup najmodernejších prístrojov pre diagnostiku a liečbu detských onkologických ochorení, tak aby prístrojová a laboratórna technika zodpovedala technologickým požiadavkám najmodernejších liečebných trendov v lekárskom obore – onkológia a transplantólogia.

Web stránka:

Čítaj ďalej →
0

Turčianske Venuše

Sme občianske združenie, ktoré pomáha ženám (onkologickým pacientkam) po operácii prsníka. Našim členkám sa snažíme pomôcť zaradiť sa po prekonanej liečbe plnohodnotne medzi zdravých spoluobčanov týmito aktivitami:

  • raz do týždňa pravidelným plávaním v osobitne vyhradených priestoroch
  • raz do týždňa zdravotným telocvikom pod vedením inštruktorky
  • zdravotnícko-osvetovým vzdelávaním
  • rekondičnými, relaxačnými a liečebnými pobytmi.

V minulom roku sme finančné prostriedky získané z 2% z daní použili na rekondičné pobyty a na uhradenie nájomného za krytú plaváreň.
Čítaj ďalej →

0

Refugium

hospicObčianske združenie Refugium (ďalej len „Refugium“), prijíma 2% dane v roku 2017 pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), zomierajúcich, ktorí sú hospitalizovaní zdravotníckom zariadení Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej len „hospic“) a kde im je poskytovaná špecializovaná hospicová starostlivosť už od roku 2005.

Cieľom tejto hospicovej starostlivosti je:

- zmierňovať utrpenie pacienta
- rešpektovať pacientovu dôstojnosť
- sprevádzať pacienta a jeho rodinu
 
Všetky finančné prostriedky, ktoré príjmom 2% dane Refugium v roku 2017 získa, daruje Hospicu Milosrdných sestier na ...

Čítaj ďalej →
0