DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Logo_DC SK_velkeDETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO (DC-SK) je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá sa už 35 rokov venuje deťom vyrastajúcim bez opory vlastnej rodiny.
Kolektív, ktorý v roku 1990 založil Detské centrum Slovensko sa formoval už od roku 1980. DC-SK organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách, pripravuje náhradných rodičov na ich náhradné rodičovstvo. DC-SK založilo prvý neštátny detský domov Náhradné rodiny DC-SK v Ružomberku, ktorý vychováva deti odkázané na náhradnú starostlivosť v špeciálne ...

Čítaj ďalej →
0

Návrat

Daruj mamuDARUJ MAMU! DARUJ TATA!
Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú v rodine. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať.

Návrat opusteným deťom nedáva hračky. Už viac ako 20 rokov im nachádza rodiny- mamy a otcov, ktoré sú pre deti pravým domovom a poskytuje poradenstvo náhradným rodinám.

Venuje sa aj pomoci ohrozeným ...

Čítaj ďalej →
0