Spišská katolícka charita

logo-farebne-transparentneSpišská katolícka charita (SpKCh) bola dňa 27.12.1995 evidovaná ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Obnovila svoju činnosť na základe Kódexu kanonického práva a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č. 308/91 Zb. §4 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) ...

Čítaj ďalej →
0

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.

Logo LudiaLudomĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické i právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne konkrétnemu príjemcovi. ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 2 z 2 12