Talentída, n.o.

talentidaHlavnou náplňou náplňou neziskovej organizácie Talentída je organizácia veľkých celoslovenských vedomostných súťaží pre žiakov základných a stredných škôl.

Hoci Talentída vznikla iba v roku 2012, nebolo to na zelenej lúke. Súťaže, celé know-how s nimi spojené i celý tím ľudí prevzala od spoločnosti EXAM testing. V tomto školskom roku sme zorganizovali už 21. ročník matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS, ...

Čítaj ďalej →
0

Equiteatro

equiteatroEquiteatro je občianske združenie, ktoré v Bratislave tvorí a realizuje zážitkové hodiny z histórie Slovenska pre deti základných a stredných škôl.

Všetky predstavenia – zážitkové hodiny – vznikajú v réžii troch dievčat, ktoré po skúsenostiach v školstve objavili málo prebádané a využívané prostredie zážitkového vyučovania.

Od začiatku svojho pôsobenia v roku 2013 má Equiteatro na konte 7 premiér, ...

Čítaj ďalej →
0

Rodičovské združenie pri Strednej škole obchodu a služieb

Web stránka: www.sosmi.sk

Čítaj ďalej →
0

FELIX Bratislava

LogoOZFelixObčianske združenie Felix Bratislava prevádzkuje v Bratislave elokované triedy Súkromnej základnej školy U Filipa v Banskej Bystrici.

Za občianskym združením Felix stoja ľudia s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. Dlhé ...

Čítaj ďalej →
0

MONTESSORI, o.z.

montessoriSme zriaďovateľom materskej školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde podporujeme predškolské vzdelávanie detí z chudobného a málopodnetného prostredia.

Na tento účel sme vytvorili štipendijný program Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Sme názoru, že každé dieťa si zaslúži rovnaké príležitosti, pozornosť a prístup.

Naše aktivity sú zamerané na oblasť vzdelávania – v podmienkach slovenského školského ...

Čítaj ďalej →
0

QUO VADIS, o.z.

QuoVadisQUO VADIS, o.z. je zriaďovateľom dvoch školských zariadení – Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného centra voľného času Quo vadis.
Školské zariadenia vznikli v roku 2008 a boli prioritne zriadené pre deti z málo podnetného, chudobného a marginalizovaného prostredia. Dať šancu všetkým deťom zveľaďovať svoj talent – to je našim poslaním i našim predsavzatím.

Čítaj ďalej →

0