Opera Slovakia

opera_slovakia_positive_redHlavným cieľom činnosti občianskeho združenia Opera Slovakia je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby.

Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

  • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
  • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového ...
Čítaj ďalej →
0