OČKOLANDIA

OČKOLANDIAObčianske združenie Očkolandia tvorí tím ľudí, ktorých spája spoločná túžba urobiť niečo pre tých, ktorí často stoja na okraji záujmu ostatných, či dokonca spoločnosti, pre tých, ktorí to najviac potrebujú – opustené DETI.

Osudy detí v detských domovoch sú rôzne. Koncom roka 2011 žilo trvale až 3000 detí v detských domovoch po celom Slovensku. Keďže nemôžeme a ani nedokážeme zabezpečiť každému dieťaťu rodinu, snažíme sa týmto deťom ...

Čítaj ďalej →
0

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ustredie-diakonieÚstredie diakónie je účelové zariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb.

Poslaním diakonickej služby Cirkvi je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iným. Ústredie diakónie je výkonnou, riadiacou, administratívnou a kontrolnou zložkou Reformovanej diakonie na Slovensku. Jej náplňou ...

Čítaj ďalej →
0

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Dss_MOST_logo_rozhodniDarovanie Vašich 2% mení život ľuďom s duševnou poruchou
Staňte sa našou súčasťou a pomôžte “ľuďom s duševnou poruchou, aby neboli sami ale s nami“.
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa už 25 rokov zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami. Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne a zdravotnícke služby prostredníctvom:

* Rehabilitačného strediska (42 klientov)
Čítaj ďalej →

0