SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

- poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
- spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne služby
- materiálne a finančne participovať na výchovno-vzdelávacom procese autistických jedincov a hľadať pre nich možnosti zmysluplnej ...

Čítaj ďalej →
0

Centrum Liberta, n.o.

Čítaj ďalej →
0

NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

logo NEZÁBUDKANezábudka – združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR.
Má v evidencii 46 ťažko zdravotne znevýhodnených členov s rôznym obmedzením: mentálnym, telesným, zmyslovým, aj kombinovaným.
Združenie prevádzkuje Dom Nezábudka, neštátny domov sociálnych služieb, a má uzatvorenú zmluvu s 44 členmi na poskytovanie sociálnych služieb.
Na základe povolenia BSK poskytuje sociálne služby, sociálne poradenstvo a prevenciu v rámci sociálnych služieb.
Sociálne ...

Čítaj ďalej →
0

Lepší svet n.o.

Lepsi_svetNezisková organizácia Lepší svet už viac ako 12 rokov pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu.

Prevádzkuje niekoľko moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v bratislavskom a trenčianskom kraji, kde sa v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke stará o takmer stovku klientov s mentálnym znevýhodnením. Na Slovensku je v tomto smere jedinečná, medzi neziskovými organizáciami najväčšia. V súčasnosti realizuje niekoľko progresívnych projektov, do ktorých zapája aj dobrovoľníkov. Podieľa sa ...

Čítaj ďalej →
0