KREATIV PATCHWORK

KPKeď človek tvorí, je jedno či maľuje, šije, pečie, alebo píše. Podstatné je, že to robí s radosťou, že vkladá do svojich diel kus svojho srdca, kus času svojej kreatívnej duše. Vkladá do svojich diel pozitívnu energiu. A tá sa cez jeho výtvory šíri ďalej. Keď získate vec vyrobenú kreatívnym človekom, získavate nielen tento predmet, ale aj hodiny experimentov a hľadania. Získavate momenty sklamaní, ale aj momenty plné lásky, ...

Čítaj ďalej →
0

Villa Gallery

Villa_gallery_logo_finalZákladným cieľom občianskeho združenia Villa Gallery je podporiť pozitívne vnímanie významu slovenského výtvarného umenia v ľudskej spoločnosti. Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním združuje fyzické osoby majúce pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunikáciu a spoluprácu; aktívne vstupuje do verejnej rozpravy o výtvarnom umení; pripravuje, sprostredkúva, zabezpečuje a realizuje projekty v oblasti výtvarného umenia (výstavy, diskusie a ...

Čítaj ďalej →
0

BALET FAJNOROVA

PicsArt_1375521598479Balet Fajnorova sa venuje deťom v oblasti tanca. Projekt Zdravie v umení vznikol na základe myšlienky podporovať čo najviac detí v tom, čo je im prirodzené – v pohybe. Náš projekt by sa mal postarať o to, aby pohyb detí bol čo najviac prospešný formovaniu ich osobnosti a hlavne zdravému a správnemu pohybovému vývinu.

Deti vieme pripraviť aj na tanečnú profesiu.

Chystáme aj tanečnú rozprávku, realizujeme ...

Čítaj ďalej →
0

the Bridge

thebridgeThe Bridge sa už 7 rokov snaží podporovať a prispievať k rozvoju a propagácii jazykového a kultúrneho vzdelávania na Slovensku. Robíme to najmä cez kurzy angličtiny, ale významnou súčasťou našej činnosti sú aj kultúrne a umelecké aktivity. Máme vlastný divadelný súbor Bridgin´Drama, ktorý združuje domácich aj zahraničných lektorov angličtiny a ďalších milovníkov divadla. Náš koncept je jedinečný – robíme inscenácie hier slovenskej klasiky v angličtine. Snažíme sa zaplniť ...

Čítaj ďalej →
0