Oheň nádeje

logoObčianske združenie Oheň nádeje pôsobí na rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach pod záštitou Saleziánov don Bosca.

Pracujeme s rómskymi deťmi, mládežou, dospelými, ale aj s celými rodinami.

Medzi hlavné aktivity patrí:

- organizovanie rovesníckych skupín počas školského roka (stretká) v rámci nich sa uskutočňujú záujmové aktivity a tvorivé dielne
- streetwork na sídlisku
- škola hudby a zbor
- doučovanie
- mentoring
- tábory ...

Čítaj ďalej →
0

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZBLÍŽENIE – AFFINITY

web stránka: www.praduceklbko.eu
Facebook: OZ Pradúce klbko Hniezdo záchrany
Facebook: Klub priatelov maciek Praduce klbko
Čítaj ďalej →
0

Od emócii k poznaniu, n.o.

edumaV organizácii Od emócií k poznaniu – Eduma sa zameriavame najmä na tých, ktorí dennodenne prekonávajú prekážky v našej spoločnosti. Majú svoje zážitky, skúsenosti, prežité úspechy aj pády. Mnohí z nich majú veľký potenciál, ktorý prehliadame. Aj preto príbehy z www.onlinezivakniznica.sk posúvame do škôl, do firiem a do organizácií, aby sme sa spoločne zamysleli, ako im v našej krajine môžeme pomôcť. Vďaka vašim 2% môžeme pokračovať v zážitkovom storytellingovom vzdelávaní učiteľov a študentov ...

Čítaj ďalej →
0

OTP READY Nadácia

logo_otp_nadacia_V2cmykOTP READY Nadácia sa od apríla 2015 venuje otázkam finančného vzdelávania mladých ľudí.

Veríme totiž, že finančná gramotnosť im pomôže viesť úspešný a finančne zodpovedný život.  Žiakom sa snažíme zrozumiteľným spôsobom vysvetliť najdôležitejšie poznatky z oblastí financií, ekonomiky a manažmentu. Cez ich vlastnú skúsenosť  ich učíme správnemu spôsobu narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť a správne sa rozhodovať v oblasti financií. Lektori cestujú po celom Slovensku a navštevujú základné a stredné školy, ...

Čítaj ďalej →
0

BALET FAJNOROVA

PicsArt_1375521598479Balet Fajnorova sa venuje deťom v oblasti tanca. Projekt Zdravie v umení vznikol na základe myšlienky podporovať čo najviac detí v tom, čo je im prirodzené – v pohybe. Náš projekt by sa mal postarať o to, aby pohyb detí bol čo najviac prospešný formovaniu ich osobnosti a hlavne zdravému a správnemu pohybovému vývinu.

Deti vieme pripraviť aj na tanečnú profesiu.

Chystáme aj tanečnú rozprávku, realizujeme ...

Čítaj ďalej →
0

TRANS WORLD RADIO – Stredná Európa

TWRTrans World Radio – Stredná Európa je kresťanskou neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je podpora kultúrneho a duchovného života na Slovensku, v Európe a ďalších častiach sveta.

Cieľom organizácie je šíriť vzdelávacie programy prostredníctvom rôznych druhov médií, či už formou rozhlasového vysielania, prostredníctvom mobilných aplikácií, internetového vysielania, vo vyše 230 svetových jazykoch a dialektoch a týmto spôsobom podporovať rozvoj kresťanských duchovných hodnôt a poznania.

Trans World Radio ...

Čítaj ďalej →
0

SLOVO občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike

slovoSLOVO občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike bolo založené v roku 1999 ako dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov SR. Slepecká tlač dáva nevidiacim možnosť uplatniť sa pracovne, spoločensky, kultúrne sa vyžiť, integrovať sa v spoločnosti. Poslaním OZ SLOVO je predovšetkým podpora vydávania odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podpora literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých. OZ SLOVO vytvára ekonomické, ...

Čítaj ďalej →
0

McROY občianske združenie

mcroy_foundationMcROY občianske združenie je predovšetkým cielené na podporu a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov, a to najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, projektov či aktivít pre mladých a talentovaných ľudí.

Dôraz je kladený rovnako na poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, podporu a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania, ale tiež iniciovanie a podporu verejnej diskusie. Tá má dlhodobo prispievať k neustálemu zlepšovaniu situácie pri ...

Čítaj ďalej →
0

Cvič s IČ

CvicsIcOrganizuje športové, tréningové a vzdelávacie stretnutia za účelom podpory, zveľadenia a propagácie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v oblasti rekreačného športu.

Organizáciou športových podujatí, športových tréningov a kempov vyvíja snahu o vzdelávanie v oblasti športového tréningu a osvetu pozitívneho vplyvu športovej aktivity na zdravie.
Cvič s IC organizuje športové sústredenia zamerané na rozvoj pohybových aktivít, ktoré majú blahodarný vplyv na zdravie, čím sa zvyšuje kvalita života. Využitím pohybových aktivít ako napr. : ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia J.F.Jeneweina

Nadacia JFJ logoÚčelom nadácie je predovšetkým podpora vzdelávania, kreativity a rozvoj talentov so zreteľom na lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu.
Podporujeme jazykové vzdelávanie, osobný rozvoj a rast, vyhľadávame talenty a sprostredkúvame im možnosť ich aktívneho rozvoja.

Napríklad jazyková príprava študentov stredných odborných a priemyselných škôl spojená s nácvikom sebaprezentácie a napojením na potenciálnych zamestnávateľov, warm-up centrá pre podporu zručností s cieľom uspieť na pracovnom pohovore, jazykové vzdelávanie ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 1 z 3 123