Zoznam prijímateľov 2%

1. Slovenské neziskové servisné centrum

1.SNSC je realizátorom všeobecne prospešnej kampane „2% pre hodnotnejší život“ a prevádzkovateľ tejto web stránky www.rozhodni.sk.

1.SNSC prehlasuje, že v záujme vyhnutia sa konfliktu záujmov NIE JE PRIJÍMATEĽOM 2% Z DANE.

Prevádzka web stránky www.Rozhodni.sk však prináša so sebou aj náklady, ktoré musíme zaplatiť. Preto, ak sa vám naša stránka páči, pomáha vám a prináša vám dôležité informácie, privítame vašu finančnú pomoc na prevádzku web stránky na číslo nášho účtu:

2622074687/1100 vedenom v Tatra banke – IBAN: SK56 1100 0000 0026 2207 4687

Ďakujeme!

Web stránky: www.iTretisektor.sk a www.Rozhodni.sk

Facebook: www.facebook.com/1SNSC

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31795013
Obchodné meno: 1. Slovenské neziskové servisné centrum
Sídlo: Einsteinova 21, 85101, Bratislava
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: