Zoznam prijímateľov 2%

3lobit

Občianske združenie 3lobit sa primárne zameriava na podporu terapeutickej práce v multisenzorickom prostredí (tzv. snoezelen miestnosti). Odborným poradenstvom, školeniami a vlastnými návrhmi multisenzorických miestností sme pomohli etablovať metódu snoezelen na Slovensku. Vytvorili sme a spravujeme informačný portál o práci v multisenzorickom prostredí snoezelen.sk.

Naše aktivity tiež smerujú k sociálnej a pracovnej integrácii dospievajúcich a dospelých ľudí s poruchou autistického spektra. Spustili sme projekt, ktorý sa týka diagnostiky, mapovania profesijných zručností a následného pracovného uplatnenia osôb s vysokofunkčným autizmom (VFA) a Aspergerovým syndrómom (AS). V spolupráci s firmou ITMG sme založili iniciatívu Inclusion Institute, s.r.o., ktorá plánuje využiť výnimočné schopnosti ľudí s AS a VFA v IT sektore.

Pre deti a mládež s autizmom prevádzkujeme v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Žehrianskej ulici v Bratislave voľnočasové autistické centrum. V letných mesiacoch v týchto priestoroch realizujeme denné tábory.

V terapeutickom centre na Dobšinského 14 v Bratislave poskytujeme vybrané terapeutické služby. Prvou je EEG biofeedback, ktorý sa využíva najmä na zlepšenie koncentrácie a zníženie impulzivity; obzvlášť prospešný je pre ľudí s poruchou autistického spektra a poruchami pozornosti. Ponúkame i analýzu variability srdcovej frekvencie, ktorá testuje mieru záťaže organizmu. Obe metódy sú vhodné pre ľudí s rôznymi formami postihnutia i pre intaktnú populáciu.

web: http://www.3lobit.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30851491
Obchodné meno: 3lobit
Sídlo: 82108 Bratislava, Jégého 5
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 862,19 € 14 922,68 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
32 189,52 € 12 869,65 € 25 317,16 €