Zoznam prijímateľov 2%

Amazi

AMAZI (1)Poslaním združenia Amazi je realizácia a podpora rozvojových projektov, činnosť zameraná na plnenie úloh sociálneho a humanitárneho charakteru na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Združenie vyvíja činnosť smerujúcu k podpore a realizácii misijných a humanitárnych projektov prevažne na Africkom kontinente.

Pojem „Amazi“ je skratkou „motta“, ktoré bude vystihovať činnosť združenia: „adresná misijná angažovanosť zdrojom istoty“.

web stránka: www.amazi.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42360986
Obchodné meno: Amazi
Sídlo: Sološnická 20, 84104 Bratislava - Karlova Ves
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: