Zoznam prijímateľov 2%

Amnesty International Slovensko

Amnesty International je organizácia, ktorá vedie kampane za systémovú nápravu, zmenu zákonov i postojov jednotlivých predstaviteľov vlády a štátu k ľudským právam. Amnesty pôsobí váhou svojej autority a nenásilným tlakom na zodpovedné úrady jednotlivých krajín, aby rešpektovali práva svojich občanov zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Na Slovensku sme žiadali spravodlivosť pre stovky nespravodlivo väznených obrancov a obrankýň ľudských práv, ukončenie diskriminácie vo vzdelávaní rómskych detí a odučili tisíce hodín ľudskoprávneho vzdelávania na školách.
V roku 2021 sme spustili kampaň na popularizáciu súhlasu v partnerských a sexuálnych vzťahoch s názvom Hovorme o súhlase. Taktiež pracujeme spolu s Amnesty International Rakúsko na právach ľudí, prevažne Sloveniek, ktoré poskytujú 24-hodinovú starostlivosť v Rakúsku a pracujeme tiež na viacerých medzinárodných prípadoch. V neposlednom rade sa v spolupráci s viacerými lokálnymi organizáciami venujeme obrane reprodukčných práv na Slovensku.

Web stránka: https://www.amnesty.sk
Facebook: https://www.facebook.com/AmnestyInternationalSlovakia

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30815410
Obchodné meno: Amnesty International Slovensko
Sídlo: 81104 Bratislava, Štefánikova 4475/16
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 489,88 € 2 128,45 € 1 824,48 €