Zoznam prijímateľov 2%

Arcidiecézna charita Košice

Arcidiecézna charita Košice pôsobí od roku 1992 v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb. Pomáha bez ohľadu na rasu, národnosť, politické zmýšľanie, či vierovyznanie.

Poslaním ADCH Košice je poskytovanie verejnoprospešných činností v prospech tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. Charita svedčí o neopakovateľnej hodnote všetkých ľudí, podporuje ľudskú dôstojnosť a rozvoj osobnosti. Najdôležitejším aspektom je vidieť potreby druhých, ktorí sa z rôznych príčín ocitli v bezvýchodiskovej situácii a pomôcť im riešiť vzniknutú situáciu aby mohli naďalej dôstojne žiť. Jedným zo zdrojov financovanie našich aktivít je každoročne aj príjem  2% dane z Vašich príjmov.

Všetkým našim darcom úprimne ďakujeme za záujem, pomoc a podporu charitných diel!

web: www.charita-ke.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35514027
Obchodné meno: Arcidiecézna charita Košice
Sídlo: 04001 Košice, Bočná 2
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 898,41 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 453,34 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
4 321,69 € 6 160,87 € 11 826,21 €