Zoznam prijímateľov 2%

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

AOZPOAsociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je celoslovenská strešná organizácia, vznikla v r. 1994 a t.č. zastrešuje 35 špecifických organizácií osôb so zdravotným postihnutím – OZP (cca 15000 osôb). Presadzuje práva a oprávnené záujmy OZP vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom vo vnútri štátu. Napomáha pri  vytváraní rovnakých životných podmienok a príležitostí pre OZP, ako majú ostatní občania a to  v oblasti vzdelávania, v oblasti zdravotníctva – zabezpečenie včasnej komplexnej starostlivosti pre deti so spomaleným psychickým a telesným vývinom, presadzovanie objektívneho komplexného posudzovanie funkčnosti OZP a následne  zabezpečovanie potrebných kompenzácií zdravotného postihnutia, v sociálnej oblasti a i.

Od r. 1999 Asociácia v spolupráci s Úniou miest Slovenska a inými organizáciami opakovanými celoslovenskými súťažiami  „Samospráva a Slovensko bez bariér“ napomáha pri odstraňovaní rôznych bariér zo životného prostredia. Zo sponzorských príspevkov a 2% dane na transparentný podúčet „Slovensko bez bariér“, poskytuje osobám v hmotnej núdzi finančné príspevky na povinné dofinancovanie kompenzačnej pomôcky. Bez tejto podpory by si nemohli pomôcku vôbec zabezpečiť.

 

Webová stránka: www.aozpooz.skwww.slovenskobezbarier.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30808405
Obchodné meno: Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Sídlo: 81105 Bratislava, Benediktiho 5
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 056,40 € 6 589,29 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
9 093,06 € 10 179,72 € 3 426,60 €