Zoznam prijímateľov 2%

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

appa_logoPomoc je naše poslanie.

APPA ako samostatná nezisková organizácia rozširuje od roku 2017 spektrum podpory, aby sme mohli lepšie pomáhať v pokrývaní potrieb detí aj dospelých s neurologickými poruchami pohybu. Fungujeme dlhodobo a spoľahlivo už od roku 2009.

Prečo podporiť Asociáciu pomoci postihnutým:
• Transparentné financovanie (pre darcov a sponzorov vydokladovanie darovaných finančných prostriedkov – potvrdenie o použití financií, výpisy z bankových účtov, opisy faktúr alebo darovacie zmluvy).
• Cielená pomoc – pokrývame široké spektrum potrieb detí a dospelých s poruchami pohybu.
• Finančné prostriedky je možné využiť na úhradu rehabilitácií, zdravotných pomôcok, operácií, rôznych spôsobov liečby, bezbariérových prestavieb domov alebo automobilov a iných projektov
• Kreatívny prístup (nové aktivity, spolupráca s osobnosťami, podpora médií)
• Individuálny prístup k potrebám našich členov (reagujeme rýchlo a pomáhame cielene)

Web stránka: https://appa.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/asociaciaAppa/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42173809
Obchodné meno: Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Sídlo: 83106 Bratislava, Na medzi 9519/2A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 532 856,66 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
330 134,85 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
100 778,58 €