Zoznam prijímateľov 2%

Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky

Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky je dobrovoľná, záujmová, právne a  ekonomicky samostatná organizácia, ktorá združuje prívržencov skateboardingu. Cieľom  činnosti asociácie je najmä podpora rozvoja skateboardingu a skateboardovej subkultúry v  SR, organizovanie súťaží a iných skateboardových podujatí, podpora a realizácia výstavby skateparkov a iných miest vhodných pre skateboarding v SR. Organizácia združuje všetkých  profesionálnych reprezentantov SR a niekoľko desiatok ďalších prívržencov skateboardingu.
V období od roku 2007 do súčasnosti asociácia prevádzkovala a prevádzkuje športoviská vhodné pre skateboarding, usporiadala, alebo sa podieľala na usporiadaní množstva  skateboardových pretekov, prezentácií, výstav a workshopov. Z menovaného vyberáme  napríklad: 3 ročníky bezplatnej letnej prevádzky skateboardovej rampy v klube Intergalaktická
obluda, 3 ročníky bezplatnej zimnej prevádzky krytého športoviska a interaktívnej  skateboardovej výstavy Instant summer, výstavy fotografií na podporu výstavby betónového skateparku (BA-LIK), výstavba a prevádzka krytého skateboardového športoviska Bratislava  Bowl.

web: http://www.assr.us/
facebook: http://www.facebook.com/www.assr.us/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42127211
Obchodné meno: Asociácia Skateboardingu Slovenskej republiky
Sídlo: 81109 Bratislava, Klemensova 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 582,79 € 691,32 € 398,15 € 468,52 € 384,19 €