Zoznam prijímateľov 2%

Autistické centrum Andreas n.o.

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľom Autistického centra Andreas® je zvýšiť zručnosti ľudí s PAS tak, aby sa dokázali integrovať do spoločnosti a v rámci svojho postihnutia fungovali čo najviac samostatne v bežnom živote.

Odbornú starostlivosť ľuďom s autizmom poskytuje Autistické centrum Andreas® už 13. rok.

Služby poskytujeme:

  • deťom a mladým ľuďom s PAS s cieľom pozitívne ovplyvňovať komunikáciu a sociálne zručnosti ako v domácom a školskom prostredí, tak aj v bežnom živote;
  • rodinám najmä v oblasti výchovy a vzdelávania a
  • pedagógom, vychovávateľom, asistentom, lekárom… pri riešení špecifických situácií vyskytujúcich sa v procese výchovy a vzdelávania alebo v rámci inej formy starostlivosti.

Web stránka: www.andreas.sk

Facebook: http://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31821677
Obchodné meno: Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo: 81106 Bratislava, Galandova 7
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 24 434,68 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
28 894,73 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
37 528,22 € 48 934,33 € 44 172,33 €