Zoznam prijímateľov 2%

BOJ s SMA, občianske združenie

Občianske združenie BOJ s SMA, je charitatívna organizácia združujúca deti a dospelých postihnutých spinálnou svalovou atrofiu (SMA).

Našim hlavným poslaním je zabezpečiť všestrannú pomoc, pomáhať k zlepšeniu celkového zdravotného stavu, kvalitu a spôsob života, zvýšiť povedomie verejnosti o ochorení a podpora klinických štúdií a výskumných projektov.

Starostlivosť o pacientov s SMA, je nekončiaci kolotoč nemocničných pobytov, terapií, cvičení, liečení a neustálej snahe o čo najväčšie zlepšenie kvality života. Sú odkázaní na praktickú pomoc v každodennom živote. To čo je pre väčšinu z nás bežné a samozrejmé je pre ľudí s SMA neprekonateľnou prekážkou.

Darovanie 2 % z Vašej dane z príjmu je jednou z tých najväčších možností, ako podporiť ťažko choré deti

web stránka – http://www.bojssma.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42210071
Obchodné meno: BOJ s SMA, občianske združenie
Sídlo: 92582 Tešedíkovo, Cintorínska 8
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: