Zoznam prijímateľov 2%

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu – najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského a bratislavského dobrovoľného ochranárstva.

Ochranu prírody vnímame ako komplexnú činnosť – presadzovanie celospoločenského záujmu, ktorá sa však nedá robiť izolovane od reálneho života – ekonomiky, politiky a každodenných problémov občanov. Preto sa snažíme riešiť problémy prednostne tam kde vznikajú a tiež vtedy keď ešte nie je neskoro. Nie vždy nám však na všetko stačia sily – vtedy upozorňujeme zodpovedné orgány štátnej správy a politikov a žiadame ich o nápravu. Keď ani to nepomáha, informujeme masmédia, v najzávažnejších prípadoch aj orgány činné v trestnom konaní. Hlavne sa však zameriavame na prevenciu vzniku problémov – informovanosťou čo najširšej verejnosti a environmentálnou výchovou mládeže.

Len ľudia ktorí poznajú krásy a hodnoty svojho prírodného prostredia, môžu mať motiváciu si ho chrániť aj proti záujmom mocných. Nielen pre nejaké celospoločenské ciele, alebo pre budúce generácie, ale v prvom rade sami pre seba.

web: www.broz.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31771815
Obchodné meno: Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Sídlo: 84104 Bratislava, Na Riviére 7/a
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 703,69 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 946,22 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
4 540,79 € 8 513,47 € 4 758,55 €