Zoznam prijímateľov 2%

Centrum nepočujúcich Žilina

OZ Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina – CN ANEPS je dobrovoľné občianske združenie  humanitného a charitatívneho charakteru Nepočujúcich občanov.

Cieľom ANEPS je:

  • vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov členov, informovať ich o svojej činnosti,
  • systematicky obhajovať práva a špecifické záujmy členov a iniciatívne presadzovať ich riešenie,
  • oboznamovať verejnosť s problematikou nepočujúceho občana s cieľom, aby spoločnosť nepočujúcich občanov vnímala ako svoju integrovanú súčasť,
  • vykonávať sociálnu prevenciu, poskytovať sociálne poradenstvo a informácie nepočujúcim občanom s využitím posunkového jazyka nepočujúcich, artikulácie a dostupných informačných prostriedkov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
  • zabezpečiť výchovu a vzdelávanie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich, artikulačných tlmočníkov, zamestnancov ANEPS, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov,
  • zabezpečiť propagáciu činnosti ANEPS vo vlastnom časopise a iných masovokomunikačných prostriedkov a získavať reklamných partnerov.

web stránka : http://www.anepszilina.weblahko.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30868904/501
Obchodné meno: Centrum nepočujúcich Žilina
Sídlo: 01001 Žilina, Lichardova 44
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 5 049,30 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
2 150,90 € 1 181,85 € 964,89 € 1 593,62 €