Zoznam prijímateľov 2%

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

CVI_na bok_podnadpisSme tu pre rodičov, ktorým sa narodí dieťatko predčasne alebo s vážnym zdravotným postihnutím a jeho vývin je rizikový.
Prinášame podporu a porozumenie tam, kde rodičovstvo bolí.
S rodinou pracujeme v období, kedy jej najzraniteľnejší člen má od 0 do 7 rokov.

Našou silnou stránkou je skutočnosť, že pracujeme v tíme špecialistov väčšinou v známom a pre dieťa bezpečnom prostredí priamo v rodine.
Podporu a pomoc potrebuje nielen dieťatko ale aj zdravý súrodenec a samozrejme nenahraditeľní rodičia. Sme tu pre celú rodinu.
To, čo robíme, zákon definuje ako sociálnu službu včasnej intervencie.

Vaše 2% z dane využijeme na to, aby sme tu pre „naše“ rodiny boli aj o rok.
Ďakujeme

Webstránka: www.centravi.sk
Facebook: Centrá včasnej intervencie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45744688
Obchodné meno: Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.
Sídlo: 83104 Bratislava, Legionárska 13
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: