Zoznam prijímateľov 2%

Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

CVI_stred_podnadpisCentrum včasnej intervencie Žilina poskytuje komplex odborných služieb na podporu rodín s deťmi v ranom veku (0-7 rokov), ktorých vývin je rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Naša činnosť je postavená na troch základných pilieroch a to:

  • podpora rodiny
  • podpora vývinu dieťaťa
  • podpora komunity

Služby rodinám poskytujeme najmä v ich domácom prostredí. Jednou z našich hlavných aktivít je aj sieťovanie služieb dostupných pre rodinu s dieťaťom so znevýhodnením. Pomáhame pri integrovaní takýchto rodín do bežnej spoločnosti.

web stránka: www.centravi.sk
Facebook: Centrá včasnej intervencie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 45744009
Sídlo: 01077 Žilina, Saleziánska 2807/4

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: