Zoznam prijímateľov 2%

Charita sv. Alžbety n.o.

Charita_sv_AlzbetyCharita sv. Alžbety n. o. je nezisková organizácia, poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť ľuďom bez prístrešia, sociálne odkázaným ľuďom, rodinám v hmotnej núdzi, starým a chorým občanom, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Web stránka organizácie: www.charitazvolen.sk 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42000513
Obchodné meno: Charita sv. Alžbety n.o.
Sídlo: 96001 Zvolen, J. Jesenského 495/33
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 225,88 € 2 882,06 € 12 871,97 € 4 715,26 € 14 155,36 €