Zoznam prijímateľov 2%

CLAUDIANUM n. o.

Claudianum_02Claudianum je rehabilitačné stredisko pre dospelých s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Máme 12 klientov, mladých ľudí z Modry a okolia, ktorí k nám prichádzajú denne zo svojich rodín.
Zdravotne znevýhodnení občania majú po ukončení špeciálneho prípadne učňovského vzdelania len málo možnosť nájsť si primerané pracovné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a chuti zaradiť sa do pracovného procesu zostáva doma, strácajú nadobudnuté schopnosti, sociálne zručnosti a návyky, nemajú možnosť ďalej sa rozvíjať.
Zmyslom poskytovania sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku, je prispievať ľuďom s postihnutím k ich osobnostnému rastu a aktívnemu životu. Prostredníctvom pracovnej terapie a sociálnej rehabilitácie aktivizujeme ich schopnosti a vedieme ich k čo najsamostatnejšiemu životu. Spoločne sa snažíme vytvoriť atmosféru pre vzájomné prijatie, porozumenie, priestor pre upevňovanie vlastnej hodnoty.

Naše aktivity zameriavame aj na prepojenie svetov zdravých a postihnutých ľudí, na vzájomné spoznávanie a odbúranie predsudkov.
Ďakujeme za podporu.

web stránka: www.claudianum.sk
facebook: https://www.facebook.com/Claudianum?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37925016
Obchodné meno: CLAUDIANUM n. o.
Sídlo: 90001 Modra, Štúrova 34
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 612,31 € 4 061,56 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 286,65 € 1 490,91 € 989,05 €