Zoznam prijímateľov 2%

Cvič s IČ

CvicsIcOrganizuje športové, tréningové a vzdelávacie stretnutia za účelom podpory, zveľadenia a propagácie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v oblasti rekreačného športu.

Organizáciou športových podujatí, športových tréningov a kempov vyvíja snahu o vzdelávanie v oblasti športového tréningu a osvetu pozitívneho vplyvu športovej aktivity na zdravie.
Cvič s IC organizuje športové sústredenia zamerané na rozvoj pohybových aktivít, ktoré majú blahodarný vplyv na zdravie, čím sa zvyšuje kvalita života. Využitím pohybových aktivít ako napr. : Bootcamp, strečing, kondičný beh, posilňovacie cvičenia, kompenzačné cvičenia, plávanie zabezpečíme plnohodnotnú, komplexnú a zdraviu prospešnú aktivizáciu svalového aparátu. Všestrannosť a komplexnosť vykonávaných pohybových aktivít je možné preniesť do každodenného života. Súčasťou sústredenia je prezentácia a nasledovná diskusia v spojitosti so správnym – zdravým a optimálnym stravovaním.

Web stránka: www.cvicsic.sk – pripravuje sa
Facebook: https://www.facebook.com/CvicSIc

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42184495
Obchodné meno: Cvič s IČ
Sídlo: 84104 Bratislava, Molecova 4
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: