Zoznam prijímateľov 2%

Dart Club Nitra

dart-klub-nitra-pngDart club Nitra je občianske združenie, ktoré organizuje šípkarské súťaže a propaguje šípkarský šport v meste Nitra a celom Nitrianskom regióne. Organizuje juniorské a seniorské kategórie, zabezpečuje tréningový proces, dopravu, ubytovanie a registrácie svojich členov na národných súťažiach. Svojou vysokou úrovňou podporuje a rozvíja telesnú kultúru mládeže a dospelých. Svojou tradíciou od roku 2010 propaguje, rozširuje a zachováva kultúrne hodnoty formou organizovania športovo-kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie mužov a žien. Ponúka unikátny priestor pre sebarealizáciu, trávenie voľnočasových aktivít, rozvoj telesnej a mentálnej kultúry, psychohygienu a socializáciu svojich členov a záujemcov o šípkarský šport.

web stránka: www.sipkynitra.sk
Facebook: https://www.facebook.com/sipkynitra/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42201047
Obchodné meno: Dart Club Nitra
Sídlo: 94901 Nitra, Lesná 628/2
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: