Zoznam prijímateľov 2%

DebRA SR

Našim poslaním je pomoc a podpora dospelým, deťom a rodinám, kde niektorý člen trpí zriedkavým genetickým ochorením epidermolysis bullosa (EB), ľudovo nazývaným “choroba motýlích krídel”. DebRA SR vznikla v roku 2009, pôsobí celoslovensky a svojimi aktivitami, projektmi a činnosťou pôsobí nielen na poli pacientskom, ale je aj hybnou silou pri formovaní stratégie pre zriedkavé choroby na Slovensku.

Cieľom do budúcnosti je skvalitnenie života pacientov s EB a zlepšenie zdravotnej starostlivosti o všetkých pacientov so zriedkavými chorobami. Zároveň pozdvihnutie všeobecného záujmu o zriedkavé choroby, ku ktorým patrí aj EB a vytvorenie špecializovaných centier a siete odborníkov, ktorí by sa venovali týmto chorobám.
Dlhodobo sa zameriavame na projekty, ktoré vyzdvihnú Špecializované sociálne služby pre všetkých pacientov so ZCH.

Ďakujeme Vám!

“Zachovajme farby na motýlích krídlach!“

web stránka: www.debra-slovakia.org

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42169895
Obchodné meno: DebRA SR
Sídlo: 90201 Pezinok, Kollárova 11
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 14 248,57 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
5 369,13 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
2 079,99 €