Zoznam prijímateľov 2%

Deťom s rakovinou n.o.

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju rodičia detí, ktoré sa liečili na detskej onkológii. Je právoplatným členom medzinárodnej organizácie Childhood Cancer International (CCI) a medzinárodnej iniciatívy Unite2Cure. Činnosť neziskovej organizácie riadi Správna rada zložená z piatich členov, výkonným orgánom je riaditeľka neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená z troch členov.

Deťom s rakovinou, n. o. skvalitňuje a buduje prostredie Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava s cieľom zvyšovať počet úspešne vyliečených pacientov. Adresne pomáha rodinám s onkologicky chorým dieťaťom so zlými sociálnymi pomermi, podporuje a financuje vzdelávanie zdravotníckeho personálu KDHaO, informuje širokú verejnosť o problematike detskej rakoviny, zastupuje záujmy detských onkologických pacientov v medzinárodnom meradle a realizuje i podieľa sa na mnohých ďalších aktivitách.

Web stránka www.detomsrakovinou.sk
Facebook: https://www.facebook.com/detomsrakovinou 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50097270
Obchodné meno: Deťom s rakovinou n.o.
Sídlo: Limbová 2643/1, 83340 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: