Zoznam prijímateľov 2%

Detské ARO Košice

Vzniklo v roku 2010 z iniciatívy pracovníkov III. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Cieľom združenia je získavanie finančných prostriedkov a materiálnej pomoci pre zlepšenie starostlivosti o kriticky choré deti a ich rodiny. Ročne sa jedná cca o 380 detí  od 0 do 19 rokov v ohrození života z celého košického a prešovského kraja.

Za krátke obdobie fungovania združenia sa nám podarilo, pomocou nadšených jednotlivcov a skupín pre dobrú vec, firiem, nadácií a z asignácie dane (2% ), zabezpečiť pre detských pacientov špeciálne polohovateľné resuscitačné postele, mobilné postieľky pre batoľatá a dojčatá, prenosný ultrazvukový prístroj, antidekubitárne matrace, chirurgické nástroje, polyfunkčné ventily na kyslíkové fľaše, ambuvaky, kyslíkové prietokomery, prístroj na ohrev kyslíka, audiovizuálnu techniku pre skrátenie chvíľ hospitalizovaným deťom a pod. V spolupráci so ZŠ sme zrealizovali zbierku materiálnej pomoci a zároveň sme žiakom ukázali základy prvej pomoci na resuscitačných figurínach, ktoré si mali možnosť aj vyskúšať. Cez médiá a našu web stránku preventívne pôsobíme v predprázdninovom období, kedy sa zvyšuje riziko úrazov.

V nasledujúcom období plánujeme pokračovať v našich aktivitách, skvalitňovať materiálno – technické vybavenie kliniky, spríjemňovať pobyt hospitalizovaným deťom a ich rodinám.
Viac informácií nájdete na: www.detskearokosice.estranky.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42112788
Obchodné meno: Detské ARO Košice
Sídlo: 04001 Košice - Západ, III. KPAIM, DFN, Trieda SNP 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 5 764,02 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
10 909,78 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014