Zoznam prijímateľov 2%

DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Logo_DC SK_velkeDETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO (DC-SK) je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá sa už 35 rokov venuje deťom vyrastajúcim bez opory vlastnej rodiny.
Kolektív, ktorý v roku 1990 založil Detské centrum Slovensko sa formoval už od roku 1980. DC-SK organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách, pripravuje náhradných rodičov na ich náhradné rodičovstvo. DC-SK založilo prvý neštátny detský domov Náhradné rodiny DC-SK v Ružomberku, ktorý vychováva deti odkázané na náhradnú starostlivosť v špeciálne pripravených rodinách, ďalej organizuje rôzne aktivity pre deti z detských domovov v SR, prevádzkuje letný tábor pre deti z náhradných pestúnskych a profesionálnych rodín, venuje sa tvorbe a pripomienkovaniu zákonov v prospech detí odkázaných na náhradnú starostlivosť.

Web stránka
: www.detskecentrum.sk

Facebook: https://www.facebook.com/detskecentrum1  alebo Detské centrum Slovensko

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30226112
Obchodné meno: DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO
Sídlo: 03401 Ružomberok, Karola Sidora 134
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 23 024,83 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
17 516,49 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
14 460,83 € 25 831,30 € 50 489,03 €