Zoznam prijímateľov 2%

Detský famózny svet

DFSDetský famózny svet je organizácia podporujúca mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka formou organizovnia kultrúrno spoločenských aktivít a podporou záujmových útvarov v oblasti hudby, spevu, tanca, divadla,  výtvarného umenia a športových aktivít.

Medzi dlhoročné záujmové útvary patriace pod združenie OZ DFS je DFS Jánošíček so všetkými jeho zložkami, TS Štýl, Média štúdio DFS, Remeselná dielňa a výtvarný ateliér DFS a Improscena DFS. Niektoré zo záujmových útvarov pre nedostatok priestorov pre pravidelnú činnosť pracujú nepravidelne formou workshopov a tvorivých dielní pri rôznych akciách  a podujatiach  združenia.

web stránka: http://www.dfssvit.estranky.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/dfs.svit

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37788175
Obchodné meno: Detský famózny svet
Sídlo: 05921 Svit, Kpt. Nálepku č. 139/98
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 684,54 € 1 398,70 € 698,48 € 2 362,47 € 1 596,55 €