Zoznam prijímateľov 2%

Dobrovoľný hasičský zbor Krásno

 Dobrovoľný Hasičský zbor v Krásne bol založený už v roku 1880, barónom Friesenhofom. Funkciou tohto zboru bolo ochraňovať majetok, ľudské životy, pomáhať pri požiaroch a živelných pohromách. Tak je tomu aj teraz.

V súčasnosti sa ešte funkcia zboru rozšírila aj o športové a kultúrne aktivity a prácu s mládežou. Momentálne zastrešujeme asi 20 detí do päťtnásť rokov ( Plameňáci ) a 10 do osemnásť rokov ( Dorastenci ). Pravidelne sa zúčastňujú hasičských súťaží, tréningov a rôznych kulturných a športových podujatí. Okrem toho máme aj športový team mužov, ktorý sa už jedenásť rokov zúčastňujú súťaží Slovensko moravskej hasičskej ligy a poriadajú prvé kolo tejto ligy u nás v Krásne. Muži plnia zároveň aj funkciu hasičskej jednotky v obci.Viac sa dozviete na našich stránkach.

Webstránka: www.dhzkrasno.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00177474/1701
Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Krásno
Sídlo: 95843 Krásno, Krásno
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 008,74 € 345,26 € 743,20 € 298,89 € 293,76 €