Zoznam prijímateľov 2%

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Dss_MOST_logo_rozhodniDarovanie Vašich 2% mení život ľuďom s duševnou poruchou
Staňte sa našou súčasťou a pomôžte “ľuďom s duševnou poruchou, aby neboli sami ale s nami“.
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa už 25 rokov zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami. Naša nezisková organizácia poskytuje sociálne a zdravotnícke služby prostredníctvom:

* Rehabilitačného strediska (42 klientov)
* Podporované bývanie (9 klienti)
* Sociálne poradenstvo pre širokú verejnosť. Naši poradcovia v roku 2019 poskytli pomoc ľuďom v núdzi – 82 konzultácií priamo u nás v MOST-e. Chodíme však aj do terénu – tu sme sa stretli so 132 pacientmi v 10 nemocniciach na psychiatrických oddeleniach
* Ľuďom v núdzi poskytujeme Pro Bono psychoterapiu, ktorú vykonávajú naši 6 psychoterapeuti v psychologickej ambulancii.

Prečo Vás oslovujeme?
Pretože ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami.
Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie. Každá psychiatrická diagnóza prináša do života človeka veľa ťažkostí a trápenia. Preto je dôležité, aby neboli na to sami.

Ako môžete pomôcť?
Vďaka Vašim 2% (3%) máme možnosť pomôcť ľuďom s duševnou poruchou pri návrate späť do života a významne tak ovplyvniť kvalitu života ich samotných, ako aj ich blízkych.

Spolu s Vami sa snažíme o prepojenie brehov našim MOST-om, ktorý spája ľudí z rôznych komunít. Našou víziou je spoločne vytvoriť pestrý a mnohoraký svet, v ktorom nie sú ľudia s duševnou poruchou vyčlenení. Spolu dokážeme viac.
ĎAKUJEME ZO ♥.

Web stránka: http://www.dss-most.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/DssMost

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36077127
Obchodné meno: Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
Sídlo: 85104 Bratislava, Haanova 2694/10
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 519,98 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
2 177,36 € 1 868,15 € 6 079,22 €