Zoznam prijímateľov 2%

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Domka_logotyp_trojfarebny_horizontalny_OZ-40DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s viac ako 27 ročnou tradíciou, viac ako 8 400 členmi a pôsobnosťou v 29 centrách po celom Slovensku. Jej poslaním je sprevádzať mladých ľudí, najmä vo veku 10 – 30 rokov. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

V minulom roku DOMKA zastrešila takmer 1 500 podujatí pre deti a mladých, ale aj vzdelávala stovky dobrovoľníkov. Medzi hlavné aktivity v centrách patria pravidelné stretnutia rovesníckych skupín pod vedením animátorov (starších domkárov), krúžky, kultúrno-spoločenské, či športové podujatia. Najobľúbenejšou časťou roka sú letné prázdniny, kedy animátori  pripravujú pre mladších veľké množstvo denných alebo pobytových táborov. Do činnosti DOMKY patrí aj organizácia celoslovenských aktivít, ako sú výchovno-vzdelávacie kurzy, streetwork, športové podujatia či Festival Lumen, ktorý je najväčším open air gospelovým festivalom v strednej Európe s účasťou viac ako 8 000 mladých. Členovia združenia každoročne využívajú aj možnosť zahraničných ponúk, ako účastníci rôznych kurzov či seminárov i animátori na táboroch, ktoré im DOMKA ponúka v spolupráci s celosvetovou sieťou organizácií DBYN.

Viac na domka.sk alebo sociálnej sieti.

Pomôžte svojimi % z dane podporiť mladých v ich dozrievaní!
Vaše 2% mladým!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31789218
Obchodné meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže
Sídlo: 82108 Bratislava, Miletičova 7
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 10 105,99 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
16 170,88 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
13 586,00 € 12 993,12 € 21 695,49 €