Zoznam prijímateľov 2%

Domov sv. Jána z Boha, n.o.

Domov svätého Jána z Boha, n.o. v Bratislave podáva pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti.
Koncom apríla 2011 zriadili Milosrdní bratia na Slovensku neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V objekte na Hattalovej ulici v Bratislave sprístupnili útulok, nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a stredisko osobnej hygieny. Od svojho zriadenia poskytuje zariadenie denne takmer stovke možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovného sprevádzania, ako aj možnosť dostať vreckové na ubytovanie a stravu v rámci programov pracovnej terapie. Klienti zažívajú pocit domova. Bratom pomáhajú aj dobrovoľníci a rehoľné sestry.

Mobilná ošetrovňa v Bratislave
Pre ľudí bez domova, ktorí potrebujú akútne ošetrenie a pomoc na ulici, sú bratia raz týždenne k dispozícii s ošetrovňou, ktorá priamo v teréne poskytuje zdravotnícku prvú pomoc, pri ktorej pomáhajú aj dobrovoľníci (profesionáli z radov lekárov, stomatológov atď.). Tento v slovenských podmienkach ojedinelý projekt rehoľa otvorila v Bratislave v r. 2012 v spolupráci s Maltézskym rádom. Inšpiráciou bola skúsenosť Milosrdných bratov z Nemecka, ktorí s takouto „pojazdnou“ ošetrovňou v centre Mníchova už pätnásť rokov dosahujú vynikajúce výsledky v podobe výraznej redukcie počtu chorých bezdomovcov v uliciach.

Kúsok z histórie
Na Slovensku pôsobí rehoľa Milosrdných bratov od r. 1650, keď jej prvých členov z Poľska pozval na územie knieža Stanislav Heraklius Lubomirsky do Spišského Podhradia. Činnosť rehole bola nedobrovoľne prerušená v dvoch obdobiach, v r. 1927 a r. 1950. Bratia obnovili činnosť Bratislavského kláštora a nemocnice po páde komunizmu v r. 1990. Výrazné stopy činnosti zanechali rehoľní bratia aj v Skalici, kde dve storočia slúžili chorým v miestnej nemocnici.

Web stránka: http://www.milosrdni.eu/html/aktuality/2.html

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45735816
Obchodné meno: Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Sídlo: 83103 Bratislava, Hattalova 6
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 185,22 €