Zoznam prijímateľov 2%

Dramaťák a Rebeli

dramatak_peciatka_www_vectorizedObčianske združenie Dramaťák a Rebeli vzniklo v decembri 2017.
Jeho úlohou je:

– organizačná, propagačná, finančná a morálna podpora kultúrnych a folklórnych aktivít mládeže a občanov a  iniciatív organizácií obdobného charakteru, ktorých ciele sa zhodujú s cieľmi tohto združenia,
– organizovanie a podpora kultúrnych podujatí v meste Komárno a v okolitých obciach v okrese i mimo neho,
– podpora Dramatického krúžku pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka v Komárne, ktorý je miestom stretávania sa detí alogo_rebeli-ver22017mládeže na národnostne zmiešanom území za účelom rozvíjania umeleckého talentu a študovania divadelných hier,
– podpora súboru Slovenskí REBELI

Občianske združenie združuje občanov bez vekového a národnostného obmedzenia, usiluje sa  prostredníctvom svojej činnosti pôsobiť na obyvateľstvo a vzbudzovať u neho záujem o umenie, kultúru a najmä divadlo. Adresátom pôsobenia občianskeho združenia  je široká laická verejnosť.

Web stránka: www.dramatak.euwww.rebeli.sk
Facebook: Slovenskí rebeli – KomárňanPopoluška a tučná myš

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 51254182
Obchodné meno: Dramaťák a Rebeli
Sídlo: 94501 Komárno, Nám. sv. Rozálie 884/8
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: