Zoznam prijímateľov 2%

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

Cieľ eRka
Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto
Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Čo robíme
Spolu s deťmi:
• pravidelné stretnutia v malých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia
• výlety, tábory, karnevaly, dni radosti
• aktivity spojené s ročnou témou
Spolu s vedúcimi
• kurzy, workshopy, semináre
• metodicko-informačný časopis LUSK
• metodické príručky pre pomoc pri práci s deťmi

web stránka: http://www.erko.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00605093
Obchodné meno: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Sídlo: 82108 Bratislava, Miletičova 7
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 735,23 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
11 745,34 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
10 808,55 € 10 389,37 € 11 240,99 €