Zoznam prijímateľov 2%

Európske združenie študentov práva Bratislava

ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca viac ako 12 000 študentov a mladých právnikov v 40 krajinách Európy a vo viac ako 180 lokálnych skupinách.
ELSA Bratislava je súčasťou národnej organizácie ELSA Slovensko, ktorá zastrešuje celoštátne aktivity a okrem Bratislavy má lokálne skupiny v Banskej Bystrici, Trnave a Košiciach. Bratislavská ELSA vznikla v roku 1990 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Zároveň je plnoprávnym členom celoeurópskej siete ELSA International v Bruseli. ELSA predovšetkým prispieva k vzdelávaniu vo všetkých právnych odvetviach, podporuje vzájomné porozumenie a zodpovednosť študentov práva a celkovo zlepšuje právne vedomie v spoločnosti. Tieto ciele realizuje prostredníctvom najrôznejších akademických aktivít, odborných seminárov a konferencií, vydávania vlastných publikácií, výmenných študijných pobytov či stáží, ale i celou škálou podujatí pre voľný čas.

V rámci akademického programu ponúka študentom to, čo osnovy právnických fakúlt momentálne dostatočne nezaručujú.

Web: http://www.ba.elsa.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31799060
Obchodné meno: Európske združenie študentov práva Bratislava
Sídlo: 81000 Bratislava - Staré Mesto, Šafárikovo nám. 6
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 288,36 € 1 645,90 € 1 767,35 € 59,48 € 2 609,98 €