Zoznam prijímateľov 2%

Futbalový klub mesta Nové Zámky (FKM Nové Zámky)

FKM logoFKM Nové Zámky je futbalový klub s najväčšou členskou základňou na území novozámockého okresu, ktorý bol založený v roku 1907. Jedná sa o občianske združenie, ktorého členovia dobrovoľne vykonávajú záujmovú činnosť v športovej oblasti futbalu. Za týmto účelom im predmetný subjekt poskytuje metodické a servisné služby, vytvára materiálno – technické, personálne a ekonomické podmienky.

Športové aktivity realizujeme od predškolského veku až po kategóriu dospelých. V kvantitatívnom vyjadrení to predstavuje 10 mládežníckych družstiev a jedno mužstvo seniorov. Naša základňa pozostáva z 240 členov vykonávajúcich športovú činnosť. Výkon športovej činnosti realizujeme v priebehu celého kalendárneho roka. Tento rozdeľujeme na dve obdobia – súťažné a prípravné. Pôsobíme v nasledovných dlhodobých súťažiach Západoslovenského a Oblastného futbalového zväzu: dospelí – III. liga, dorast – II. liga, žiaci – II. liga, prípravky – III. a IV. liga, zároveň sa zúčastňujeme podujatí na celom území SR.

Web stránka: www.fkmnz.sk

Facebook: https://www.facebook.com/futbalovyklubmestanovezamky/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00611701
Obchodné meno: Futbalový klub mesta Nové Zámky (FKM Nové Zámky)
Sídlo: 94001 Nové Zámky , Štadión na Sihoti
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 995,40 € 1 434,22 € 3 554,73 € 6 941,40 € 9 134,21 €