Zoznam prijímateľov 2%

Golfový klub SSG

GK-SSG_logo_H_white-BG[2175]

Golfový klub SSG vznikol 12.12.2008 , ako občianske združenie ktoré má členov hlavne z radu žiakov a študentov základných a stredných škôl. Klub vznikol pri Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave hlavne na podporu pri výučbe golfu. Venuje sa organizovaniu krúžkov, skupinovému a individuálnemu vyučovaniu golfu. Organizuje športové súťaže, letné golfové tábory, turnaje a Majstrovstvá základných a stredných škôl. Vo svojom objekte na Vážskej ulici 34 v Bratislave má vybudované tréningové plochy pre výučbu golfu. Počas svojej existenciu podporil viacero talentovaných golfistov. Niektorí sa teraz tiež venujú trénerstvu v našom klube.

Golfový klub podporuje aj iné ako golfové podujatia. Je zriadený pri škole, kde je jedným z programov aj diplomacia. Konferencie, súťaže, festivaly, vzdelávacie podujatia sú predmetom podpory pre žiakov školy, ale aj žiakov iných škôl pre ktoré sú podujatia určené.

Venujeme sa životnému prostrediu hlavne prostredníctvom areálu kde klub sídli. Vytvorili sme komunitné záhrady, vysadili ovocný sad starými odrodami ovocných stromov. Budujeme učebňu v prírode.

Našim cieľom je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí. Vzbudiť záujem o aktivity a tým podporovať talent a snahu dosahovať úspechy v osobnom živote.

web stránka: www.ssg.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ssgba

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42138876
Obchodné meno: Golfový klub SSG
Sídlo: 82107 Bratislava, Žitavská 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 106,22 € 15 106,97 €