Zoznam prijímateľov 2%

Harmónia – pre deti

Občianske združenie Harmónia – pre deti je zriadené pri Detskom Domove Harmónia, Bratislava – Vrakuňa.

Detský domova Harmónia je štátne sociálne zariadenie so širokým spektrom pôsobnosti, poskytujúce starostlivosť deťom, o ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov nemôžu starať. Dočasne im  nahrádza prirodzené rodinné prostredie, alebo náhradné rodinné prostredie od narodenia až po dosiahnutie plnoletosti.

Časť detí  žije v samostatných skupinách – v rodinných domoch, maximálne po  10 detí, kde užívajú  samostatný priestor s kuchyňou, obývačkou, detskými izbami, sociálnymi zariadeniami a miestnosťou pre vychovávateľov.

Individuálnym prístupom k deťom, účasťou na spolurozhodovaní, vzdelávaním, záujmovými aktivitami, ako aj zapojením detí do domácich prác  sa snažíme  ich  život priblížiť životu v rodine a tým ich  čo najlepšie pripraviť  na vstup a začlenenie do spoločnosti.

Väčšia časť detí  umiestnených do nášho Detského domova  žije v profesionálnych rodinách,  t. j. v rodinnom prostredí, ktoré je pre nich z hľadiska ich  vývinu dôležité pre budovanie vzťahov, väzieb a získanie vzorov rodinných rol.

Detský domov Harmónia poskytuje starostlivosť aj mladým dospelým, t. j. našim chovancom, ktorí po dovŕšení plnoletosti pokračujú v štúdiu.

Prístup ku každému dieťaťu, aj mladému dospelému je podmienený  rešpektovaním jeho vlastnej individuality, životnej histórie a rodinných väzieb.

Činnosťou občianskeho združenia, prostredníctvom kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít  sa snažíme podporiť a  vyprovokovať v našich chovancoch záujem o rozvoj vlastnej osobnosti, skvalitnenie  medziľudských vzťahov a o uplatnenie sa v spoločnosti.

web stránka: www.detskydomov-harmonia.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42413168
Obchodné meno: Harmónia – pre deti
Sídlo: 82107 Bratislava - Vrakuňa, Stavbárska 6
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: